Návod na montáž

Pred inštaláciou si dôkladne prečítajte pokyny od výrobcu a návod na inštaláciu.

Ak by vám nebolo čokoľvek jasné, je lepšie sa opýtať dodávateľa. Ako sa hovorí: “Dvakrát merať a jedenkrát strihať”.

Egidia_SC_posuvna_brana

Obsah dodávky – čo dostanete v balení s vašou bránou?

Dodávka tovaru obsahuje tieto časti:

 • 1. Krídlo brány, ktoré zodpovedá:
  • manuálnemu prevedeniu brány: zámok, rúčka (na požiadanie)
  • plne automatickému prevedeniu brány: ozubený hrebeň + aktívny alebo pasívny bezpečnostný pruh
  • motorizovanému prevedeniu: ozubený hrebeň (predinštalovaný, modul 4)
 • 2. Vodiaci stĺpik so sadou koliesok a motorom (na požiadanie)
 • 3.Koncový dvojitý stĺpik so zámkom
 • 4. Sada zadných koliesok
 • 5. Podporný valec (iba pre brány ≥ 6 m )

 

Požadované príslušenstvo na montáž – tieto nástroje si pripravte

 • 1. Meter
 • 2. Vodováha
 • 3. Chránička káblov Ø25 alebo väčšia
 • 4. Vŕtačka
 • 5. Chemické kotvy so skrutkami M16x250 – alebo dlhšie – 18 ks
 • 6. Ploché podložky DIN 9021 pre M16 – 28 ks
 • 7. Ploché podložky DIN 125 pre M16 – 8 ks
 • 8. Šesťhranné matice M16 DIN 934 – 18 ks.

 

Základy – Aké betónové základy postaviť pre hladký chod brány?

Otváranie       4m       5m       6m       7m       8m        9m
A                      3750   4750    5750    6750    7750    8750
B                      1340   1640    1940    2340    2640   2940
C*                       –           –       3200    3800    4350   4900
D                       650    950     1250     1650     1950   2250
*Zadný podporný valec je potrebný len pre brány s otváraním ≥ 6m

 

 • Pripravte základy podľa nákresu. Ak inštalujete ľavé otváranie brány, vytvorte zrkadlový obraz základov.
 • Hĺbka základov sa určuje podľa nezamŕzajúcej hĺbky pôdy v závislosti od klimatických podmienok v konkrétnej lokalite, mala by byť najmenej 600 mm.
 • Majte na pamäti, že hlavná os základu sa posúva (110 mm), ako je uvedené v nákrese základu.
 • Základy by mali byť vyrobené z betónu kvality B25 alebo lepšej.
 • Ak chcete pripojiť fotobunky pomocou kábla, pripojte chráničku káblov medzi základy koncového stĺpika a vodiaci stĺpik. Chránička káblov by mala zostať nad budúcim povrchom.
 • Keď je betón úplne zatvrdnutý, upevnite chemické kotvy so skrutkami M16x250 (alebo dlhšie) do základu.
  Skrutky musia trčať najmenej 10 cm nad betónom.
 • V prípade, že základy sú presne zarovnané, môžete položiť základové dosky priamo na betón. Ak nie: použite matice + podložky DIN 9021 na každú trčiacu skrutku.

 

Postup inštalácie brány

Montáž vodiaceho stĺpika

 • Ak sú základy dobre zarovnané, môžete položiť základovú dosku priamo na betón.
 • Nasaďte vodiaci stĺpik so základovou doskou na skrutky upevnené chemickou kotvou do hlavného základu a potom zaskrutkujte matice s podložkami.
  Nezabudnite vždy správne vyrovnať základovú dosku.

 

Montáž sady zadných koliesok

 • Nasaďte zadný podvozok na skrutky upevnené chemickou kotvou v hlavnom základe a potom zaskrutkujte matice s podložkami. Dorazy podvozkov by mali smerovať von od základu.
  Podvozky musia byť zaskrutkované dokonale v jednej rovine a na jednej úrovni.

 

Montáž koncového stĺpika so zámkom

 • Ak sú základy dobre zarovnané, môžete položiť základovú dosku priamo na betón.
 • Nasaďte koncový stĺpik so zámkom so základovou doskou na skrutky upevnené chemickou kotvou do základu a potom zaskrutkujte matice s podložkami (DIN 9021).
  Koncový stĺpik so zámkom by mal byť na rovnakej úrovni ako vodiaci stĺpik.

 

Montáž krídla

 • Pred montážou krídla na podvozky musíte odpojiť predný kryt spodného vodiaceho rámu.

 

Montáž zadného podporného valca

 • Nasaďte podporný valec na skrutky upevnené chemickou kotvou do zadného základu a potom zaskrutkujte matice s podložkami.
 • Zadný podporný valec by mal byť pripevnený k dolnej časti koľaje a musí byť osadený kolmo na os krídla.
 • Skontrolujte rovinnosť nainštalovaných podvozkov, na ne zasuňte krídlo brány a nastavte stabilitu valcov vnútri L-profilu na vodiacom stĺpiku. Jeden z valcov by mal byť zladený s L-profilom a druhý s rámom krídla.
  Po úpravách uzatvorte spodný vodiaci rám opäť predným krytom.

 

Geometrické nastavenie

 • V prípade, že koliesko predného krytu spodného vodiaceho rámu neleží na polohovacej doske na konci stĺpika, prosím, upravte geometriu brány pomocou Archimedovej skrutky.
  Ak brána funguje správne, montáž je dokončená.
  Prosím, nezabudnite bránu nechať systematicky servisovať.

 

Automatizácia a bezpečnostné príslušenstvo

 • Brány môžu byť vybavené jedinou automatizáciou – FAAC 746 – pre intenzívne používanie.
 • Motor a bezpečnostné príslušenstvo sú kompletne zmontované a kabeláž je hotová.
 • Poskytnuté fotobunky sú bezdrôtové fotobunky XP15W s napojenou batériou. Tieto fotobunky môžu byť pripojené k zdroju elektrickej energie pomocou kábla.
 • Viac informácií týkajúcich sa elektrického pripojenia možno nájsť na: http://www.betafence.net/slidinggatesmanuals
 • Po mechanickej montáži brány, prosím regulujte výšku motora. Tam by mala byť ~ 1,5mm vzdialenosť medzi kolesom motora prevodovky a ozubeným stojanom.

 

CE označenie

 • Označenie CE od Betafence zaručuje, že brána bola vyrobená podľa predpisov CE, ako je uvedené v Nariadení EÚ o stavebných výrobkoch (N ° 305/2011).
 • Konkrétne Vyhlásenie o parametroch (DoP) je k dispozícii pre túto bránu pod číslom DoP-Beta-0XX (napísané na štítku CE).
 • Obsah tohto Vyhlásenia o parametroch môžete nájsť na: www.betafence.net/CE.

 

Pre prípad servisu, údržby a spoľahlivého fungovania postupujte podľa pokynov výrobcu.

Ak sa čosi stane, naštudujte si aj záručné podmienky. Alebo nás kontaktujte.

Tento text bol prevzatý z pokynov výrobcu brán BETAFENCE.

 

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť